image.png 

Kontakt

070-750 60 39

jan.forssell@bjurslantbruk.com

Bjursås Lantbruk AB

Bodarna 39

790 21 Bjursås

Bjursås Lantbruk Om oss Djuren Växtodling Maskinpark Bilder Filmer Gästbok
Bjursås Lantbruk Om oss Djuren Växtodling Vallodling Spannmålsodling Maskinpark Bilder Filmer Gästbok

Spannmålsodling

Spannmål odlas på ca 25 ha och det som odlas är till största del korn för mogen skörd som tröskas, men även en blandning av vete och ärter som ensileras som grönfoder.

Åkrarna plöjs varje år, gödslas med flytgödsel och sås igen. Vid behov kompletterar vi med handelsgödsel.

Grönfodret skördas likt vallen.

Det slås med slåtterkross och får ligga i sträng och förtorka.

Därefter vänds strängarna med en strängluftare för att gräset ska torka bättre.

Sedan hackas den med en exakthack som blåser upp grönmassan i hackvagnens container.

Vid skörd på markerna som ligger längst bort från gården, upp till två mil, så fylls lastbilscontainers som körs hem med hjälp av vår egen lastbil.

Grönmassan tippas här på en betongplatta där en lastmaskin lastar över den i ett avlastarbord.

Därifrån blåses grönmassan upp i tornsilon med hjälp av en traktordriven fläkt.

Väl i silon fördelas det och packas av en fylltömmare.

Vid behov bekämpas ogräs och skadedjur med kemisk bekämpning. Kornet som fått mogna skördas med vår tröska.

Den tröskade säden tömms i containers och transporteras med lastbil till Dalviks Kvarn, 5 mil från gården, för torkning och förvaring.

Halmen tas ofta omhand av någon närliggande bonde som pressar balar av den för strö åt sina djur.