image.png 

Kontakt

070-750 60 39

jan.forssell@bjurslantbruk.com

Bjursås Lantbruk AB

Bodarna 39

790 21 Bjursås

Bjursås Lantbruk Om oss Djuren Växtodling Maskinpark Bilder Filmer Gästbok
Bjursås Lantbruk Om oss Djuren Växtodling Vallodling Spannmålsodling Maskinpark Bilder Filmer Gästbok

Vallodling

Vallen är den viktigaste grödan på gården och den odlas på ca 70 ha.

Den skördas tre gånger per år för att ta tillvara max med energi och näring vilket innebär minskade inköp av kraftfoder.

Vallen gödslas med flytgödesel från våra egna djur och vid behov kompletterar vi med handelsgödsel för att få ett ordentligt näringsrikt ensilage.

Den slås med slåtterkross och får ligga i sträng och förtorka.

Därefter vänds strängarna med en strängluftare för att gräset ska torka bättre.

Sedan hackas den med en exakthack som blåser upp grönmassan i hackvagnens container.

Vid skörd på markerna som ligger längst bort från gården, upp till två mil, så fylls lastbilscontainers som körs hem med hjälp av vår egen lastbil.

Grönmassan tippas då på en betongplatta där en lastmaskin lastar över den i ett avlastarbord.

Därifrån blåses grönmassan upp i tornsilon med hjälp av en traktordriven fläkt.

Väl i silon fördelas det och packas av en fylltömmare.

Ingen kemisk bekämpning tillämpas på vallarna som ligger i tre år innan de plöjs och sås om.

 

Ta dig vidare, läs mera och se filmklipp via länken nedan:

Spannmålsodling