Gamla ladugården

Bjursås Lantbruk

Gamla ladugården

Det äldsta djurstallet på Bjursås Lantbruk är det vi kallar, ”Gamla ladugården”. Den är en kall lösdrift med totalt 12 boxar, för 12-16 djur i varje box. Boxen består av två delar, en del med liggbås där djuren vilar i ett eget bås som är strött med spån den andra delen är ätavdelningen där djuren har fri tillgång till foder av hög kvalitet. Golven som tjurarna går på skrapas automatiskt rena varannan timme av en utgödslings skrapa.

Det är byggt i omgångar från 1994 då det var hälften så stort och hade djupströbädd, tills 2000 då hela huset bygdes om till liggbås.

Stallet har nu plats för 159 ungtjurar.
Hit flyttas kalvarna då de är 3-4 månader gamla.
Tjurarna har hela tiden fri tillgång på foder och vatten.
De byter box i stallet vartefter de växer.
Efter ca 5-6 månader flyttas de över till den nya ladugården.

Har du frågor

eller funderingar?