Vall- och grönfoderodling

Bjursås Lantbruk

Vall- och grönfoderodling

Vall och grönfoder är de viktigaste grödorna på Bjursås Lantbruk. Det används som foder åt djuren och odlas på ca 130 ha.

Vallen skördas tre gånger per år för att ta tillvara max med energi och näring vilket innebär minskade inköp av kraftfoder.

Vallen gödslas med flytgödesel från våra egna djur och vid behov kompletterar vi med handelsgödsel för att få ett ordentligt näringsrikt ensilage.

Den slås med slåtterkross och får ligga i sträng och förtorka.
Vid behov vänds strängarna med en strängluftare för att gräset ska torka bättre.
Sedan hackas den med en exakthack som blåser upp grönmassan i hackvagnens container.

Vid skörd på markerna som ligger längst bort från gården, upp till två mil, fylls lastbilscontainers som körs hem med vår egen lastbil.

Väl hemma på gården tippas grönmassan på en betongplatta, där en lastmaskin lastar över den på ett avlastarbord.
Därifrån blåses grönmassan upp i tornsilon med hjälp av en traktordriven fläkt.
Väl i silon fördelas det och packas av en fylltömmare.

Ingen kemisk bekämpning tillämpas på vallarna som ligger i tre år innan de plöjs upp och sås om.

Har du frågor

eller funderingar?