Kalvstall

Bjursås Lantbruk

Kalvstall

Varannan vecka köps kalvar in från de tre mjölkgårdarna. De är då 2-4 veckor gamla.
Kalvarna körs till oss på Bjursås Lantbruk av certifierad djurtransportör via Scan.
När de kommer stallas de in två och två i nytvättade hyddor, i kalvstallet som byggdes 2016.

Stallet är en öppen byggnad men gott om frisk luft för att kalvarna ska erhålla bästa miljö. I stallet finns kalvhyddor för två eller sju kalvar, i hyddorna bildas ett trivsamt microklimat. Under vintern sätter vi på kalvarna täcken när de kommer för deras välbefinnande.

Kalvarna får mjölk (kalvnäring) som körs ut med en mjölktaxi två ggr/dag. De dricker ur napphinkar. De har också fri tillgång på vatten och Keenanmix, en blandning bestående av bland annat halm, betfor, melass, kalk, mineraler och spannmål.

En vecka efter att de slutat med mjölk börjar de vänjas vid att äta samma mat som de äldre djuren.

Har du frågor

eller funderingar?