Hållbarhet

Bjursås Lantbruk

Hållbarhet

På Bjursås Lantbruk bidrar vi till ett hållbart samhälle genom att producera lokala råvaror.

Vi lever vi efter devisen ”ingen kan göra allt, men alla kan göra något”. För ökad hållbarhet på vår gård och för samhället i stort gör vi bland annat detta:

* Sedan många år tillbaka har vi valt att endast köpa 100% vindel till gården.

* Vi använde endast inköpt proteinfoder i liten mängd och då bara till våra småkalvar. Fodret vi köper in innehåller igen soja. Något vi var tidiga med och prisades för av Naturskyddsföreningen i Dalarna redan 2002.

* Förutom det egenodlade vallfodret (gräs) utfodrar vi våra djur med flera restprodukter från livsmedlemstillverkning; knäckebröd- och öltillverkning samt potatisodling. Restprodukterna och den bortsortertad potatis blir ett utmärkt foder åt våra djur.

* Genom odling av foder till djuren bidrar vi till ett öppet och varierat odlingslandskap. Bland annat brukar vi åkrarna runt den till ”Världsarvet Falun” hörande gården Heden.

* På sommrarna betar våra kvigor markerna runt vår gård. Vi lånar också ut några kvigor  för bete varje sommar, bland annat till föreningen Källslätten som verkar för att bevara  den gamla bergsmansgården från 1600-talet med dess trädgård, betesmarker och slåtterängar.

* När vi köpte våra tunnelväxthus valde vi att köpa dem från Gjordnära. Detta för att det är ett mindre företag som tillverkar stommarna till sina växthus i Sverige. De jobbar ochså mycket med återvunnen plast i till exempel krukor som vi också köper av dem.

* För att gynna våra polinatörer värnar vi om de vilda blommorna i dikeskanterna efter vägen till vår gårdsbutik. Vi har också deltagit i kampanjen ”Hela Sverige blommar” och odlar biväxter i kanterna på några av våra åkrar. När vi odlar gröngödslingsväxter i grönsaksodlingen väljer vi fröblandningar som uppskattas av polinatörerna. För att hjälpa till med polineringen i odlingarna har Raymond på Haganäs Ägg och Honung ställt upp några bikupor hos oss.

* Vi använder inga växtskydds- eller gödselmedel, som inte är tillåtna inom ekologisk odling, i grönsaksodlingen på gården.

 

 

 

Har du frågor

eller funderingar?