Historia

Bjursås Lantbruk
Historik

Välkommen till Bjursås Lantbruk – en plats där historien gör sig påmind. Vår gård är mer än bara en plats för djur och grönsaksodlingar; den är ett arv från många generationers slit och hängivenhet.

Låt oss ta dig med på en resa genom tiden. Vad vi vet så har gården funnits sedan slutet av 1600-talet och sedan dess har flera generationer av Jans släkt arbetat och levt på gården. På det hundraåriga fotografiet som vi visar här, kan du se Jans farmor Frida, hennes föräldrar och systern, omringade av gårdens djur. Då var det enkla livet på gården fyllt av arbete och ett fåtal djur som var oumbärliga för familjens försörjning. Kanske känner du igen ladan på fotot från sidan där vi berättar om grönsaksodlingen?

Genom dagböcker och minnesanteckningar från Jans farmors far Nis Måns Johan, får vi en inblick i det hårda arbetet som präglade gårdslivet. För att klara försörjningen var man tvungen att söka arbete utanför gården, och ibland ledde det till långa dagar borta från hemmet. Johan arbete vid den gamla bergsmansgården Heden vid Varpans strand, som idag utgör en del av Världsarvet Falun. Samma världsarvsgård som vi nu brukar åkrar på.

Med tiden tog Jans far, Elis, och mor, Marianne, över gården och fortsatte dess arv. Under deras tid växte gården och utökades med flera mjölkkor, men även de mötte utmaningar för att få ekonomin att gå ihop. Elis, som brukade säga att gården var ”för liten att leva på, men för mycket att svälta ihjäl på”, kämpade för att försörja familjen, ibland med hjälp av andra jobb utanför gården. En tid drev han taxiverksamhet med en ”Cheva” från 1959. Den verksamheten blev dock svår att kombinera med lantbruket. I stället började han hjälpa det lokala slakteriet med att hämta djur som skulle transporteras till slakt. Elis och Marianne slutade med mjölkkorna 1987, några år efter att Elis skadat sin fot i en skördetröska.

Jan, som växte upp på gården, bar med sig dess arv och historia in i framtiden. I tidig ungdom födde han upp höns för äggproduktion och han odlade även lite grönsaker, bland annat dill som såldes till en lokal butik. Direkt efter att han slutat nian började han jobbat på en mjölkgård i Uppland, men återvände sedan hem för att fortsätta släkttraditionen. Samtidigt som han, till en början, jobbade med stallinredning på Hammars Verkstad började han 1992 i liten skala med ungnötsuppfödning. En uppfödning som utökades till att från 1999 vara en heltidssysselsättning för honom. Sedan dess har gården vuxit och utvecklats till vad den är idag. 

Med ungefär 500 djur är vi stolta över att kunna bidra till den svenska nötköttsproduktionen. En produktion som Jan även arbetat för under sin tid som förtroendevald i olika föreningar, bland annat några år som ordförande för Sveriges Nötköttsproducenter.

För några år sedan, år 2021, tog vi ett steg till och startade en småskalig grönsaksproduktion. Det kändes som ett bra komplement till djuren och en naturlig fortsättning på vårt engagemang för hållbarhet och lokal produktion.

Erikas historia är även den rotad i Bjursåsbyarna, där hennes släkt har haft djur, odlat och vårdat jorden och skogen i generationer. Från hennes farmors och farfars mjölkgård, där moderna innovationer som automatisk utgödsling tidigt installerades, till hennes föräldrars fokus på att fortsatt hålla markerna öppna med en mindre dikobesättning, har jordbruket alltid varit en del av hennes liv.

Erika gick på Rättviks Naturbruksgymnasium, där hon läste jordbruksinriktningen. Kärleken till odling har hon ärvt från både sin mor och mormor. Även hennes mormors far fann stor glädje i att odla både grönsaker och blommor. Han odlade och sålde fina kålplantor till grannar och en lokal butik.

Efter att ha arbetat deltid för LRF i många år, tog Erika 2023 beslutet att även hon börja arbeta heltid på gården.

Vår historia är en berättelse om hårt arbete, kärlek till naturen och en stark förankring till bygden. Med varje skörd och varje djur vi tar hand om, fortsätter vi att bygga på den tradition som våra förfäder startade för så länge sedan.

Välkommen till Bjursås Lantbruk – där historien lever vidare.

Har du frågor

eller funderingar?